Make your own free website on Tripod.com

Woman
MAN
คือ...ผู้หญิง  
ชื่อธาตุ : Woman ชื่อพันธุศาสตร์ : MAN
สัญลักษณ์ : Wo สัญลักษณ์ M
ผู้ค้นพบ : Man ผู้ค้นพบ WoMan
มวลอะตอม : มาตรฐาน 50 กิโลกรัม แต่อาจแปรเปลี่ยนได้จาก 40-80 กิโลกรัม  
ลักษณะทั่วไป : คล้ายกันหมดถ้าอยู่ในเขตเมือง ลักษณะทั่วไป : ความยาว 170 ซม. แต่อาจแปรเปลี่ยนได้จาก 150 - 200 ซม. แล้วแต่ว่าพบในภาคใด
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ คุณสมบัติทางพันธุศาสตร์

1. พื้นผิวส่วนใหญ่เคลือบด้วยสารหอมระเหยและน้ำมันบำรุงผิว
2. เดือดที่อุณหภูมิต่างๆ เอาแน่ไม่ได้
3. ถึงจุดเยือกแข็งทันทีทันใดโดยไม่รู้สาเหตุ และอาจจะอยู่ที่จุดเยือกแข็งได้เป็นอาทิตย์
4. หลอมละลายหากได้รับการเอาอกเอาใจอย่างถูกวิธี
5. มีรสเผ็ดและขมถ้าใช้ผิดวิธี
6. แปรเปลี่ยนได้หลายสถานะ
7. ตั้งแต่แข็งเป็นหินจนอ่อนปวกเปียกเป็นขี้ผึ้งลนไฟ
8. ไม่ทนต่อการเสียดสี กระแทกกระทั้น

1. เจริญเติบโตได้ดีในนิโคตินและแอลกอฮอล์
2. ชอบความรุนแรง
3. ตามธรรมชาติ มีกลิ่นเหม็น
4. เฉาง่าย หากไม่ได้รับการเอาอกเอาใจ
5. อยู่ไม่เป็นที่ ชอบอยู่ตามที่ต่างๆ หาตัวยาก
6. แปรเปลี่ยนไปได้หลายสปีชี แล้วแต่สถานการณ์
7. การตอบสนองช้า ทนต่อการเสียดสี ได้ดี

คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี

1. บ้างมีรสเป็นกรด บ้างหวานกว่าน้ำตาล บ้างเปรี้ยวอมหวาน
2. ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับเพชร ทอง ทับทิม ดอกไม้ และสิ่งสวยงามทุกชนิด
3. ดูดซึมข้อมูลข่าวสารรอบตัวได้มากมายมหาศาล
4. อาจจะระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า
5. มีคุณสมบัติละลายเงินในกระเป๋าเมื่อเดินผ่านห้างสรรพสินค้า
6. เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน(compatible)กับผลไม้รสเปรี้ยว ผักสลัด และไม่เข้ากับไขมันทุกประเภท

1. มีสารประกอบใช้ทำยาระบาย และ ยาเบื่อ ได้ดี
2. ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสิ่งสวยงามที่ผ่านหน้า
3. เปลี่ยนได้หลายสี ตามแต่ถิ่นที่อยู่อาศัย
4. มีคุณสมบัติเปลี่ยนรูปทรงได้เมื่อพบตระกูลใกล้เคียง

การทดสอบ การทดสอบ

1.วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเมื่อถูกสัมผัส
2. วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
3. เมื่อวางถัดจากตัวอย่างที่สวยกว่า
4. วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นจะส่งเสียงไม่หยุด
5. เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

1. เมื่อตัดเนื้อเยื่อมาวิเคราะห์ พบว่าส่วนหน้ามีความหนา มากกว่าส่วนอื่นๆ
2. เมื่อสุ่มตัวอย่างทดลองเลี้ยงพบว่า ชอบเกาะยึดเป็นปราสิต มากกว่าเจริญเติบโตด้วยตัวเอง

ประโยชน์ ประโยชน์

1. แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่ง
2. ดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์
3. ทำให้โลกสดใส
4. สร้างความอ่อนโยนให้เกิดในสังคมมนุษย์

1. ในสายพันธ์ที่ดี หากนำมาไว้ในบ้าน เชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยเงินทอง แต่ไม่ค่อยพบในประเทศไทย
2. เป็นเพื่อนเล่นยามเหงา
3. เป็นยามเฝ้าบ้านที่ดี เอาไว้ป้องกันตัวก็ได้
4. เป็นพาหนะใช้แบกขนสัมภาระได้ ยามชอปปิ้ง
ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง

1. สัมผัสด้วยความประณีตและให้เกียรติ มิฉะนั้นอาจจะได้รับอันตราย
2. ครอบครองได้เพียงชิ้นเดียว ใครฝ่าฝืนจะเกิดอาการ "สามเส้าดีซีส"ทำให้ทุรนทุรายอยากฆ่าตัวตาย

1. ควรเลี้ยงด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจออกนอกลู่นอกทาง
2. ไม่ควรให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพราะจะยิ่งช่วยเร่งคุณสมบัติทางพันธุศาสตร์